ทางรัฐ

ติดต่อรัฐ
ง่ายแค่ปลายนิ้ว

“สะดวก ง่าย ไม่ต้องรอ แอปเดียวจบ” กับแอปพลิเคชันทางรัฐ

เข้าถึงบริการจากภาครัฐได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว ทั้งตรวจสอบเครดิตบูโร
ค่าน้ำ ค่าไฟ ข้อมูลผู้ประกันตน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เช็กใบสั่งจราจร
เช็กข้อมูลใบอนุญาต ประกาศนียบัตร และบัตรผู้ประกาศฯ ที่ออกโดย กสทช. ออมเงินกับ กอช. สร้างบำนาญวัยเกษียณ และอีกกว่า 83 บริการ โหลดเลย !!

แชร์ไปที่

ไวเว่อร์ เช็กสิทธิประกันสังคม ยอดเงินสมทบชราภาพ

ตรวจสอบเช็กสิทธิต่างๆ ของระบบประกันสังคมได้ง่ายๆ ไม่ต้องไปที่หน่วยงาน แค่เปิดแอปฯ ทางรัฐ พร้อมเช็กยอดเงินประกันสังคม สิทธิโครงการเยียวยา ยอดเงินสมทบชราภาพ สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ยุคนี้สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิทธิ์ประกันสุขภาพของเรามีอะไรบ้างนะ แค่เปิดแอปฯ ทางรัฐ เช็กได้เลย ตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนเอาไว้

ตรวจสอบเครดิตบูโร ง่ายและฟรี !!

ใช้บัตรเครดิต กู้ผ่อนบ้าน ผ่อนคอนโด ขอสินเชื่อเช่าซื้อต่างๆ อยากตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร “แบบสรุป” ทำได้ง่ายและฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยแอปทางรัฐ ยืนยันตนเองแล้วก็เช็กข้อมูลได้เลย

เช็กเลย!! เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก ตรวจสอบเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ง่ายๆ พร้อมระบบแจ้งเตือน ส่งผลตรงถึงสมาร์ทโฟน ไม่ต้องเสียเวลา ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

Features

เครดิตบูโร

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร การชำระหนี้ต่างๆ รายการหนี้รวม เช็กว่ามีบัญชีแปลกปลอมเข้ามาใช้หรือไม่ โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

More Info

ข้อมูลส่วนบุคคล

ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ที่อยู่ในระบบว่าตรงตามข้อมูลของเราหรือไม่ โดยกรมการปกครอง

More Info

สิทธิประโยชน์ อสม.

ตรวจสอบข้อมูลอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ โดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย

More Info

หนังสือรับรองผลฯ O-NET

ตรวจสอบข้อมูลหนังสือ O-Net โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

More Info

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม.

More Info

กบข.

ตรวจสอบข้อมูลเงินสะสม/สมทบ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ โดยกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ

More Info

ประกันสังคม

แสดงข้อมูลเงินสะสมประกันสังคม ประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ โดยสำนักงานประกันสังคม

More Info

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.

ตรวจสอบและติดตามการให้ความช่วยเหลือ และบริการสวัสดิการต่างๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

More Info

ระบบบริการ พม.

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ปัญหาสังคม หรือขอรับบริการผู้ประสบเหตุ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

More Info

RDU รู้เรื่องยา

ตรวจสอบข้อมูลการใช้ยา สแกน QR Code บนซองยา หรือสรุปรายการยาจากโรงพยาบาล พร้อมสาระข้อมูลการใช้ยาที่สำคัญ

More Info

สิทธิรักษาพยาบาล

ตรวจสิทธิการรักษาพยาบาล (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

More Info

LandsMaps

ค้นหารูปแปลงที่ดิน จากข้อมูลทั่งประเทศ โดยกรมที่ดิน

More Info

ค่าไฟ กฟน.

ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้า และชำระค่าไฟฟ้าผ่าน QR Code สำหรับ Mobile Banking โดย การไฟฟ้านครหลวง

More Info

ค่าไฟ กฟภ.

ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้า และชำระค่าไฟฟ้าผ่าน QR Code สำหรับ Mobile Banking โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

More Info

ค่าน้ำ กปน.

แสดงข้อมูลของผู้ใช้น้ำ ประวัติการใช้น้ำ และข้อมูลค่าน้ำงวดปัจจุบัน โดยการประปานครหลวง

More Info

ค่าน้ำ กปภ.

บริการข้อมูลประวัติการใช้น้ำ ชำระค่าน้ำผ่าน QR Code ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาค

More Info

License ช่างฝีมือ

บริการแสดงข้อมูลช่างผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ การรับสมัครช่างเข้ารับการรับรอง โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

More Info

Smart Job

ค้นหางาน ค้นหาคนทำงาน โดยกรมการจัดหางาน

More Info

ผู้ให้บริการ / ผู้ดำเนินการสปา

ข้อมูลใบรับรองสำหรับผู้ให้บริการ(พนักงานนวด) และข้อมูลใบอนุญาตสำหรับผู้ดำเนินการ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

More Info

G-News

แจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

More Info

กรมธรรม์พ้นอายุความ

ตรวจสอบข้อมูลเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ โดยกองทุนประกันชีวิต

More Info

กองทุนประกันวินาศภัย

ตรวจสอบค่าสินไหมทดแทนวินาศภัย กรณีบริษัทประกันถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยกองทุนประกันวินาศภัย

More Info

ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ค้นหาชุดข้อมูลเปิดจากภาครัฐ (Open Government) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

More Info

ข้อมูลติดต่อราชการ

รวมข้อมูลสำหรับการติดต่อส่วนราชการ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

More Info

ภาษีไปไหน

แสดงภาพรวมรายได้การจัดเก็บของรัฐบาลจากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

More Info

ยุติธรรมใส่ใจ

ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และบริการข้อมูลการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

More Info

เสียงจากผู้ใช้จริง

ในฐานะเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว แอปฯ ทางรัฐ สามารถตอบโจทย์มาก มีบริการเช็กเครดิตบูโร สิทธิประกันสังคม Smart Job รับสมัครคนทำงาน จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ฯลฯ ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาครับ

คุณชูศักดิ์ จิรนิธิสกุล

เจ้าของธุรกิจร้าน Gohan by Chooji (โกฮังบายชูจิ) ซอยเพชรบุรี 5 และ Cosmo Bazaar

“ชอบที่สุดในแอปฯ “ทางรัฐ” คือ การรวมบริการต่างๆ ของภาครัฐเอาไว้ที่เดียว เราทำงาน Production house ไม่ค่อยมีเวลาในการเดินทางไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐ แต่ตอนนี้สะดวกขึ้นมาก อยู่ที่ไหนก็ใช้บริการภาครัฐได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทาง ประทับใจมากๆค่ะ

คุณรัชนีวรรณ ปั้นประสม

กรรมการผู้จัดการบริษัทตั้งใจปั้นครีเอทีฟคอนเท้นท์แอนด์โปรดักชั่นจำกัด

ดีมากกก โหลด “ทางรัฐ” แอปฯ เดียวมีครบทุกบริการ ชอบที่แอปฯ ใช้งานง่าย บริการภาครัฐเยอะ ใครที่กำลังมึนงงกับสวัสดิการภาครัฐที่เราต้องได้ พวกประกันสังคม สิทธิรักษาพยาบาล ต้องมาเช็กในแอปฯ นี้เลยค่ะ

คุณปัณฑ์จิตรา เรืองรุ่งชัยกุล

LINE Creator 

ผมรู้สึกประทับใจและชื่นชอบมากครับ แอปฯ เดียว บริการครบทุกช่วงวัย บัตรประชาชนใบเดียวก็ใช้งานแอปฯ ผ่านมือถือได้เลย ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ตรวจสอบสิทธิได้ด้วยตนเอง

คุณสกล วัฒนอุดมศิลป์

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

“แอปทางรัฐ” ผู้ช่วยคนใหม่ สะดวก ง่าย ไม่ต้องรอ

กว่า 83 บริการจากภาครัฐ ส่งตรงถึงปลายนิ้วคุณ ไม่ต้องเดินทางไปที่หน่วยงาน ไม่ต้องรอคิว เพียงโหลดแอปทางรัฐ ผู้ช่วยคนใหม่ แอปเดียวช่องทางเดียวจบ

พัฒนาโดย

หน่วยงานพันธมิตร

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรมากมาย เพื่อส่งต่อแอปทางรัฐเป็นของขวัญให้กับประชาชน

ส่งข้อความถึงเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save